Уявімо, що ви працюєте в таксі. У такому випадку основним засобом є автомобіль, адже саме завдяки йому ви заробляєте та працюєте. З витрат, здавалось би, лише пальне і ваш час, однак, якщо замислитись, автомобіль через активне використання доведеться частіше обслуговувати, ремонтувати та замінювати на інші ТЗ, адже нічого вічного не існує. Усе це — витрати, які суттєво зменшать прибуток. Щоб уникнути цього, необхідна амортизація — додавання частини цих майбутніх витрат у вартість кожної поїздки в таксі.

Розповідаємо все, що варто знати про цей процес, а також ділимось методиками нарахування амортизації.

fhm85DsmMdlMChrAPYuKoW36CChiieHMdziU7jKAJYiPpUCQtmlmHmAFdb4dXCjUxXnQaE13-doB8mPufFue1wOooFW07UVubYy7Bn1bXStIBqF66Q0gAy1mSMsvLiuSzSEbplJ7v1OMP4MXMqSLU_k

Амортизація: поняття та важливі факти

Амортизація основних засобів — це поступовий розподіл вартості основних засобів та їх обслуговування у вартість готової продукції/послуги. Більше про ОЗ, їх облік та амортизацію — https://online.novaposhta.education/blog/osnovni-zasobi-klasifikaciya. Списання вартості ОЗ відбувається поступово: зробити це одним разом не вийде, адже тоді відбудеться порушення відповідності доходів і витрат, що є основним принципом нарахування в бухгалтерії.

Що варто знати?

  1. Не можна амортизувати землю, адже цей ресурс не зношується та не «старіє морально».
  2. Не можна амортизувати об'єкти незавершеного будівництва та малоцінні необоротні активи.
  3. Амортизації підлягають лише активи на балансі підприємства, на які юрособа має відповідні права власності.
  4. Амортизувати можна ОЗ вартістю від 6 тисяч грн з терміном служби понад рік.
  5. Якщо ОЗ був проданий, амортизаційні відрахування припиняються в наступному місяці після місяця його вибуття з балансу.

Усе це стосується саме податкового обліку. Якщо ж говорити про бухгалтерський, тут амортизації підлягають ОЗ вартістю від 100 тисяч грн, а нарахована сума амортизації вважається витратами та зменшує прибуток, що підлягає оподаткуванню.

Методи амортизації

Процедура амортизації може відбуватись по різному: розрізняють 4 основних методи, визнаних у податковому обліку:

Прямолінійний

Найпоширеніший і найпростіший. Розраховується на основі первісної вартості ОЗ за мінусом його ліквідаційної вартості (більшість приймає таку за 0). Формула:

 

Річна амортизація = (ПервВарт - ЛіквВарт)/Термін корисного використання

Метод зменшення залишкової вартості

Розрахунок полягає в множенні залишкової вартості ОЗ на коефіцієнт амортизації (річну норму амортизації). Формула:

 

Річна амортизація = ЗалВарт х Коефіцієнт амортизації

 

Коефіцієнт = 1 - Термін використання х ЛіквВарт/ПервВарт

sSwz6IiLVuRjgjKyjY57KEIveYG578gpqZ6zwV8MwNJ29X33pV4qQxT0Fc3YQGHa3-v2Koeswpp-BDPXQVErIDgNW6N-HzU5O0POO_LcFAcEyQJtmiEkeSvKEpklBZUrUf3GvgTXt4V9Yf9Wel1SOg8

Кумулятивний

Метод, за яким амортизаційні відрахування визначаються на основі фактичного терміну експлуатації ОЗ та його первісної вартості. Формула:

 

Річна амортизація = (ПервВарт - ЛіквВарт) х Кумулятивний коефіцієнт

 

Коефіцієнт = Кількість років до кінця терміну експлуатації/Сума чисел років корисної експлуатації

 

Наприклад, якщо термін експлуатації — 5 років, то сума чисел років корисної експлуатації становитиме 1+2+3+4+5 = 15.

Виробничий

За основу розрахунку за виробничим методом взятий показник обсягу продукції/послуг, виготовлених із застосуванням ОЗ, що амортизується. Формула:

 

Місячна амортизація = Фактична кількість продукції за місяць х Ставка амортизації

 

Ставка = (ПервВарт - ЛіквВарт)/Очікувана кількість продукції з використання ОЗ


Річна амортизація = Фактична кількість продукції за рік х Сума місячних ставок