Мета виставки - показати спонтанне виявлення предкових образів у хатній ляльковій автентиці різних регіонів і місцевостей України – Середньої Наддніпрянщини, Поділля, Волині, Слобожанщини. Наочно продемонструвати прояви пластичної інтуіції у варіативних аспектах внутрішньої будови ляльок.
У коло завдань також входить простеження еволюції іконографічних, декоративних і статуарних особливостей народної ляльки на шляху її розвитку від хатнього образу предка-заступника до національного символу.